تلگرام

اینستاگرام

تور
تور هوایی ارمنستان
تور هوایی ارمنستان
تور هوایی ارمنستان
تور هوایی ارمنستان
تور هوایی ارمنستان
تور هوایی ارمنستان
تور هوایی ارمنستان
تور هوایی ارمنستان
تور هوایی ارمنستان
تور هوایی ارمنستان
تور هوایی ارمنستان
تور هوایی ارمنستان

ویژه نوروز 97


اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

تور هوایی ارمنستان

کودک با تخت

SGL

DBL

LOC

درجه

HOTEL

ردیف

1.890.000

2.690.000

2.190.000

10MIN

4*

ROYAL PALACE

1

1.760.000

2530.000

2.090.000

10MIN

4*

NORK RESIDENE

2

1.980.000

2.490.000

2.140.000

CENTER

3*

SHIRAK

3

1.990.000

2.580.000

2.150.000

CENTER

3*TOP

SILACHI

4

1.880.000

2.510.000

2.210.000

CENTER

3*TOP

MOSCOW

5

1.760.000

2.990.000

2.360.000

CENTER

3*TOP

LBLS

6

1.930.000

2.950.000

2.380.000

CENTER

4*

NOR DZORABERD

7

1.980.000

2.730.000

2.280.000

CENTER

4*

ROYAL  PLAZA

8

1.810.000

3.110.000

2.330.000

CENTER

4*

BARSAM

9

1.720.000

2.850.000

2.350.000

CENTER

4*

EURSAM

10

1.760.000

2.990.000

2.360.000

CENTER

4*

ARARAT

11

1.930.000

2.950.000

2.380.000

CENTER

4*

METROPOL

12

1.940.000

3.040.000

2.460.000

CENTER

4*TOP

OPERA

13

2.210.000

3.450.000

2.640.000

CENTER

4*TOP

DOUBLE TREE HILTON

14

2.290.000

3.810.000

2.890.000

10MIN

5*

RADISSON BIU

15

1.810.000

4.460.000

3.150.000

CENTER

5*

NATIONAL

16

2.090.000

4.690.000

3.390.000

CENTER

5*

GOLDEN TULIP

17

حرکت از 27 اسفند هر روز

خدمات : پرواز رفت و برگشت . 5 شب  اقامت هتل با صبحانه . سیم کارت (به ارزی هر نفر )تور لیدر فارسی زبان . ترانسفر فرود گاهی . گشت شهری با ناهار .

مدارک : پاسپورت با 7 ماه اعتبار

افزایش نرخ پکیج بر اساس تاریخ : 27 اسفند : 150 هزار تومان /28 اسفند : 350 هزار تومان / 29 اسفند و 1 و2 فروردین : 850 هزار تومان / 3 فروردین :650 هزار تومان / 4 فروردین : 250 هزار تومان .نرخ کودک زیر 2 سال 290 هزار تومان و کودک 2تا6 سال (بدون تخت ) 1.490.000 می باشد .