تلگرام

اینستاگرام

تور
تور ایتالیا فرانسه اسپانیا
تور ایتالیا فرانسه اسپانیا
تور ایتالیا فرانسه اسپانیا
تور ایتالیا فرانسه اسپانیا
تور ایتالیا فرانسه اسپانیا
تور ایتالیا فرانسه اسپانیا
تور ایتالیا فرانسه اسپانیا
تور ایتالیا فرانسه اسپانیا
تور ایتالیا فرانسه اسپانیا
تور ایتالیا فرانسه اسپانیا
تور ایتالیا فرانسه اسپانیا
تور ایتالیا فرانسه اسپانیا

تاریخ رفت : 28 اسفند / تاریخ برگشت : 10 فروردین


اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

تور ایتالیا فرانسه اسپانیا

کودک بدون تخت

کودک با تخت

SGL

DBL

درجه

HOTEL

ردیف

3.290.000

+

1590

3.290.000

+

3490

3.890.000

+

5190

3.890.000

+

3890

5*

STAR

1

 

تاریخ رفت : 28 اسفند / تاریخ برگشت : 10  فروردین

 

خدمات : بیمه سفر . ترانسفر فرودگاهی . راهنمای فارسی . گشت درون شهری . با پرواز تورکیش .

توضیحات و نکات ضروری : اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار از زمان خروج-اصل و ترجمه شناسنامه-دو قطعه عکس 3*4- مدارک شغلی اصل و ترجمه -اصل و ترجمه گواهی تحصیل برای دانش اموزان - اصل و ترجمه سند مالکیت به نام مسافر - اصل و ترجمه پرینت بانکی با اخرین مانده ( بالای 30 میلیون ) با مهر و امضای بانک - ضمانت نامه -  پس از صدور ویزا ارایه ضمانت نامه 50 میلیون تومانی یه ازای هر نفر الزامی میباشد.