تلگرام

اینستاگرام

تور
تور کوالالامپور+سنگاپور(4 شب +3 شب)
تور کوالالامپور+سنگاپور(4 شب +3 شب)
تور کوالالامپور+سنگاپور(4 شب +3 شب)
تور کوالالامپور+سنگاپور(4 شب +3 شب)
تور کوالالامپور+سنگاپور(4 شب +3 شب)
تور کوالالامپور+سنگاپور(4 شب +3 شب)
تور کوالالامپور+سنگاپور(4 شب +3 شب)
تور کوالالامپور+سنگاپور(4 شب +3 شب)
تور کوالالامپور+سنگاپور(4 شب +3 شب)
تور کوالالامپور+سنگاپور(4 شب +3 شب)
تور کوالالامپور+سنگاپور(4 شب +3 شب)
تور کوالالامپور+سنگاپور(4 شب +3 شب)

تور بازدید از مرکز خرید در روز آخرهنگام بازگشت به فرودگاه فقط مسافرین پرواز ماهان و ایرآسیا – کوپن تخفیف غذا در رستوران ایرانی.


اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

تور کوالالامپور+سنگاپور(4 شب +3 شب)