تلگرام

اینستاگرام

تور
تور روسيه ويژه جام جهاني
تور روسيه ويژه جام جهاني
تور روسيه ويژه جام جهاني
تور روسيه ويژه جام جهاني
تور روسيه ويژه جام جهاني
تور روسيه ويژه جام جهاني
تور روسيه ويژه جام جهاني
تور روسيه ويژه جام جهاني
تور روسيه ويژه جام جهاني
تور روسيه ويژه جام جهاني
تور روسيه ويژه جام جهاني
تور روسيه ويژه جام جهاني

12 شب اقامت در شهرهای روسیه ویژه جام جهانی 2018


اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

تور روسيه ويژه جام جهاني

توضیحات

SGL

DBL

درجه

HOTEL

ردیف

12 شب و 13 روز سنت پترزبورگ + کازان + سارانسک

 

39.000.000+$4150

39.000.000+$3000

3*

ROSSIYA

1

39.000.000+$4150

39.000.000+$3000

3*

FONTANKA

2

39.000.000+$4150

39.000.000+$3000

3*

VOLGA

3

39.000.000+$4150

39.000.000+$3000

3*

CHISTI PURODI

4

12 شب و 13 روز سنت پترزبورگ+کازان+سارا

39.000.000+$4950

39.000.000+$3850

4*

MOSCOW

5

39.000.000+$4950

39.000.000+$3850

3*

CRYSTAL

6

39.000.000+$4950

39.000.000+$3850

3*

MORDOVIA

7

39.000.000+$4950

39.000.000+$3850

3*

SARANSK

8

7 شب و 8 روز سنت پترزبورگ + کازان           

39.000.000+$3650

39.000.000+$2450

3*

ROSSIYA

9

39.000.000+$3650

39.000.000+$2450

4*

KREMLIN

10

39.000.000+$3650

39.000.000+$2450

4*

KORSTON KAZAN CLUB

11

 

تاریخ اعتبار: 1397/03/03

 

خدمات : صبحانه.گشت شهری.ترانسفر فرودگاهی.راهنمای تور.

مدارک: پاسپورت با بالای 7 ماه اعتبار .