تلگرام

اینستاگرام

تور
بهترین ایرلاین های سال 2017

بهترین ایرلاین های سال 2017

30/04/1397

10 ایرلاین برتر دنیا در سال 2017

1-قطر ایرویز

2-سنگاپورایرلاین

3-آنا آل نیپون ایرویز

4-امارات

5-کاتای پاسفیک

6-اوا ایر

7-لوفت هانزا

8-اتحاد ایرویز

9-هاینان ایرلاینز

10-گارودا ایندونزیا